Forbrukslån et lån uten sikkerhet

Det finnes en del forutsetninger og krav til søkere for at et lån skal bli innvilget. Man må tjene minimum 200 000 kroner i året uten å ha løpende inkasso eller utestående betalingsanmerkninger. Søker og eventuell medsøker (som for eksempel en samboer), må ha bodd i Norge i minst 3 år. Det anbefales å søke om forbrukslån sammen da dette øker sannsynligheten for å få søknaden innvilget i tillegg til at det er mer sannsynlig at renten blir lavere.

Før man søker om lån er det viktig at man har alle tenkelige relevante opplysninger tilgjengelig og dokumentert slik at banken du søker hos kan gjøre den vurderingen som er nødvendig for å gjennomgå lånesøknaden. Den eller de bankene som innvilger søknaden din vil be om inntektsdokumentasjon og selvangivelse for å verifisere dine søknadsdata. Husk derfor å føre opp alle gjeldsposter, også de som ikke ønskes innfridd.

Siden et forbrukslån er et lån uten sikkerhet, er det viktig å forstå at bankene generelt er mer forsiktige med å innvilge lån med lavere renter. Å ha en solid og stabil livssituasjon som i tillegg er godt dokumentert, er et viktig steg mot å få innvilget en lånesøknad. Innfrir man ikke dette, bør forventingene skrus ned.